รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านแนงมุด
หมู่ที่ 13 ถนนปราสาท - ดงรัก บ้านแนงมุด   ตำบลแนงมุด  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ -
Email : naengmud2517@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :