ภาพกิจกรรม
อบรมโรงเรียน SMT
เมื่อวันที่ 12-13  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2561  คณะคุรูและผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.  ณ  โรงแรมวีวัน โคราช  บรรยากาศเป็นอย่างไรรับชมได้ครับ
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2561,20:42   อ่าน 130 ครั้ง