ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวชิราวุธ
โรงเรียนบ้านแนงมุด จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย...ภาพและบรรยากาศเป็นอย่างไรไปชมกันได้เลยครับ....
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2561,11:15   อ่าน 131 ครั้ง