ภาพกิจกรรม
ผ้าป่าเพื่อการศึกษาและกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
โรงเรียนบ้านแนงมุด ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยให้เด็กนักเรียนได้จัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาในแต่ละระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดจนรู้จักการเสียสละ และมีกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในช่วงภาคบ่าย บรรยากาศเป็นอย่างไร สนุกสนานกันขนาดไหนไปชมกันครับ และท่านสามารถรับชมได้ผ่านทางเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านแนงมุด
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,22:04   อ่าน 1139 ครั้ง