ภาพกิจกรรม
โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่  11  กุมภาพันธ์  2563  โรงเรียนบ้านแนงมุด  ได้รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณท่านภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ที่ได้มาให้กำลังใจและให้การต้อนรับคณะกรรมการ ...ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการประเมินอย่างกัลยาณมิตร ...และที่สุดของหัวใจต้องขอบคุณคณะครูนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานเพื่อนักเรียนอย่างเต็มที่ จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2563,20:00   อ่าน 757 ครั้ง