ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวไพรินทร์ หนอสีหา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแนงมุด
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : -ว่าง-
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :