ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 354) 13 ก.ย. 63
รับสมัครนักเรียนออนไลน์ (อ่าน 81) 24 เม.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 1132) 26 พ.ค. 60
รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 1205) 26 พ.ค. 60
ประกาศรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1101) 14 มี.ค. 60
ประกาศ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบองค์การ (อ่าน 1166) 22 พ.ย. 59
ประกาศ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบองค์การ (อ่าน 1086) 22 พ.ย. 59
ประกาศ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบองค์การ (อ่าน 1266) 22 พ.ย. 59
กิจกรรมวันภาษาไทย (อ่าน 1304) 03 ส.ค. 59
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2559 (อ่าน 1269) 02 ส.ค. 59
อบรมสัมมนาหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยนำ ASEAN Curriculum Sourceb (อ่าน 1165) 02 ส.ค. 59
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 993) 01 ส.ค. 59
โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ (อ่าน 830) 01 ส.ค. 59
โครงการกลุ่มบริหารบุคคล (อ่าน 976) 01 ส.ค. 59
โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป (อ่าน 909) 01 ส.ค. 59
แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงบประมาณ (อ่าน 805) 01 ส.ค. 59
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ (อ่าน 800) 28 ก.ค. 59
รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 860) 28 ก.ค. 59
จ้างเหมาปูกระเบื้องเคลือบ (อ่าน 920) 20 พ.ย. 58
โรงเรียนได้ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (ปี 2556)ดังรายละเอียดที่แนบมา (อ่าน 900) 17 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 809) 17 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (ปี 2556) (อ่าน 880) 17 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านแนงมุด เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 926) 28 ก.ค. 58
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1158) 23 ก.พ. 58
แผนป้องกันและปราบปรามฯ1 (อ่าน 773)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (อ่าน 646)
คำสั่งปปช.น้อยและชุมชน (อ่าน 881)
คำสั่งสภานักเรียน 61 (อ่าน 727)
โรงเรียนสุจริตคิดฐานสอง (อ่าน 1105)
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (อ่าน 725)
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแนงมุด (อ่าน 706)
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านแนงมุด (อ่าน 781)