ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งปปช.น้อยและชุมชน

ด้วยโรงเรียนบ้านแนงมุด ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต และโรงเรียนสพฐ.ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน (ป.ป.ช. สพฐ. น้อย) เป็นไปตามแนวดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสเมื่อ :    อ่าน 201 ครั้ง