ผู้บริหาร

นางสาวไพรินทร์ หนอสีหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิดิโอกิจกรรมต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/01/2015
ปรับปรุง 18/02/2021
สถิติผู้เข้าชม 344211
Page Views 460035
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 กาบเชิง กาบเชิง
2 โรงเรียนบ้านบักจรัง กาบเชิง กาบเชิง
3 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา กาบเชิง กาบเชิง
4 โรงเรียนบ้านถนนชัย กาบเชิง กาบเชิง
5 โรงเรียนบ้านปราสาทเบง กาบเชิง กาบเชิง
6 โรงเรียนบ้านโคกกลางสามัคคี กาบเชิง กาบเชิง
7 โรงเรียนปีติธรรมานุสรณ์(สิงหเสนีอุปถัมภ์) กาบเชิง กาบเชิง
8 โรงเรียนหวลถวิลวิทยา กาบเชิง กาบเชิง
9 โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด คูตัน กาบเชิง
10 โรงเรียนบ้านคูตัน คูตัน กาบเชิง
11 โรงเรียนบ้านราวนคร คูตัน กาบเชิง
12 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด คูตัน กาบเชิง
13 โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร ด่าน กาบเชิง
14 โรงเรียนบ้านด่าน ด่าน กาบเชิง 044147010
15 โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา ด่าน กาบเชิง
16 โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา ด่าน กาบเชิง
17 โรงเรียนบ้านโพนทอง ด่าน กาบเชิง 0847304662
18 โรงเรียนบ้านโจรก ด่าน กาบเชิง 0894253245
19 โรงเรียนบ้านสกล ตะเคียน กาบเชิง
20 โรงเรียน ตชด.บ้านโพธิ์ทอง ตะเคียน กาบเชิง 0844111021
21 โรงเรียนบ้านตะเคียน ตะเคียน กาบเชิง
22 โรงเรียนบ้านแนงมุด แนงมุด กาบเชิง -
23 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2 แนงมุด กาบเชิง
24 โรงเรียนบ้านสระทอง แนงมุด กาบเชิง
25 โรงเรียนประชาสามัคคี แนงมุด กาบเชิง
26 โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี โคกตะเคียน กาบเชิง
27 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา โคกตะเคียน กาบเชิง
28 โรงเรียนบ้านจารย์ โคกตะเคียน กาบเชิง
29 โรงเรียนบ้านกู่ โคกตะเคียน กาบเชิง
30 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โคกตะเคียน กาบเชิง
31 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน โคกตะเคียน กาบเชิง
32 โรงเรียนบ้านโนนทอง โคกตะเคียน กาบเชิง
33 โรงเรียนบ้านโชค จรัส บัวเชด
34 โรงเรียนบ้านโอทะลัน จรัส บัวเชด
35 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 จรัส บัวเชด
36 โรงเรียนบ้านจรัส จรัส บัวเชด
37 โรงเรียนบ้านตาวัง ตาวัง บัวเชด
38 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ตาวัง บัวเชด
39 โรงเรียนบ้านจบก ตาวัง บัวเชด
40 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ตาวัง บัวเชด
41 โรงเรียนบ้านนา ตาวัง บัวเชด
42 โรงเรียนบัวเชดวิทยา บัวเชด บัวเชด
43 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ บัวเชด บัวเชด
44 โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี บัวเชด บัวเชด
45 โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) บัวเชด บัวเชด
46 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ บัวเชด บัวเชด -
47 โรงเรียนบ้านบัวเชด บัวเชด บัวเชด
48 โรงเรียนบ้านสะเดา สะเดา บัวเชด
49 โรงเรียนบ้านสน สะเดา บัวเชด
50 โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน สำเภาลูน บัวเชด
51 โรงเรียนบ้านสำเภาลูน สำเภาลูน บัวเชด 044590328
52 โรงเรียนบ้านไทยเดิม สำเภาลูน บัวเชด
53 โรงเรียนบ้านโคกสมอง สำเภาลูน บัวเชด
54 โรงเรียนบ้านสวาท สำเภาลูน บัวเชด
55 โรงเรียนบ้านอาโพน อาโพน บัวเชด
56 โรงเรียนบ้านสะแร อาโพน บัวเชด
57 โรงเรียนปราสาทศึกษาคาร กังแอน ปราสาท
58 โรงเรียนบ้านตาเสาะ กังแอน ปราสาท
59 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร กังแอน ปราสาท
60 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กังแอน ปราสาท
61 โรงเรียนปราสาท กังแอน ปราสาท
62 โรงเรียนบ้านสีโค กังแอน ปราสาท 044-590060
63 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา กันตวจระมวล ปราสาท
64 โรงเรียนบ้านทำนบ กันตวจระมวล ปราสาท
65 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) กันตวจระมวล ปราสาท 044590061
66 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ตานี ปราสาท
67 โรงเรียนตานีวิทยา ตานี ปราสาท
68 โรงเรียนบ้านนาครอง ตานี ปราสาท
69 โรงเรียนบ้านตานี ตานี ปราสาท
70 โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ ตานี ปราสาท 044-590126
71 โรงเรียนบ้านโชค ตาเบา ปราสาท 0935247546
72 โรงเรียนบ้านสวาย ตาเบา ปราสาท
73 โรงเรียนตาเบาวิทยา ตาเบา ปราสาท
74 โรงเรียนบ้านตาเบา ตาเบา ปราสาท
75 โรงเรียนบ้านตะคร้อ ตาเบา ปราสาท
76 โรงเรียนบ้านตาเตียว ตาเบา ปราสาท
77 โรงเรียนบ้านลำพุก ตาเบา ปราสาท
78 โรงเรียนบ้านเจริญสุข ทมอ ปราสาท
79 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) ทมอ ปราสาท
80 โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) ทมอ ปราสาท
81 โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) ทมอ ปราสาท
82 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) ทุ่งมน ปราสาท 044727345
83 โรงเรียนบ้านกำไสจาน ทุ่งมน ปราสาท 087-2484941
84 โรงเรียนบ้านสะพานหัน ทุ่งมน ปราสาท
85 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ ทุ่งมน ปราสาท
86 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) บ้านพลวง ปราสาท
87 โรงเรียนบ้านอำปึลกง บ้านพลวง ปราสาท 044-590459
88 โรงเรียนบ้านไทร บ้านไทร ปราสาท
89 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี บ้านไทร ปราสาท
90 โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา บ้านไทร ปราสาท
91 โรงเรียนบ้านพนม ประทัดบุ ปราสาท
92 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ประทัดบุ ปราสาท
93 โรงเรียนบ้านปราสาท ปราสาททนง ปราสาท
94 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ปราสาททนง ปราสาท
95 โรงเรียนบ้านบุอันโนง ปราสาททนง ปราสาท
96 โรงเรียนบ้านบักดอก ปรือ ปราสาท 0817688525
97 โรงเรียนบ้านละลมระไซ ปรือ ปราสาท
98 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ปรือ ปราสาท 0-4414-6017
99 โรงเรียนบ้านคลอง ปรือ ปราสาท
100 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 ปรือ ปราสาท
101 โรงเรียนบ้านหนองยาว สมุด ปราสาท
102 โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ สมุด ปราสาท
103 โรงเรียนบ้านสมุด สมุด ปราสาท
104 โรงเรียนบ้านกระวัน หนองใหญ่ ปราสาท
105 โรงเรียนบ้านเสกกอง หนองใหญ่ ปราสาท
106 โรงเรียนบ้านปลัด หนองใหญ่ ปราสาท
107 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่ ปราสาท 0864608481
108 โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด 2514) หนองใหญ่ ปราสาท
109 โรงเรียนบ้านก็วล หนองใหญ่ ปราสาท
110 โรงเรียนบ้านลังโกม หนองใหญ่ ปราสาท
111 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี เชื้อเพลิง ปราสาท
112 โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง เชื้อเพลิง ปราสาท
113 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง เชื้อเพลิง ปราสาท 044-590065
114 โรงเรียนอมรินทราวารี โคกยาง ปราสาท 044-590329
115 โรงเรียนบ้านโคกทม โคกยาง ปราสาท
116 โรงเรียนบ้านโคลด โคกยาง ปราสาท
117 โรงเรียนบ้านกะดาด โคกยาง ปราสาท
118 โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ โคกยาง ปราสาท
119 โรงเรียนบ้านสวายซอ โคกยาง ปราสาท
120 โรงเรียนบ้านจบก โคกยาง ปราสาท
121 โรงเรียนโคกยางวิทยา โคกยาง ปราสาท
122 โรงเรียนบ้านรันเดง โคกสะอาด ปราสาท
123 โรงเรียนบ้านตายัวะ โคกสะอาด ปราสาท
124 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3 โคกสะอาด ปราสาท
125 โรงเรียนบ้านกูน โคกสะอาด ปราสาท
126 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ โคกสะอาด ปราสาท 0833806281
127 โรงเรียนบ้านตาวร โคกสะอาด ปราสาท
128 โรงเรียนบ้านจีกแดก โชคนาสาม ปราสาท
129 โรงเรียนบ้านมะเมียง โชคนาสาม ปราสาท
130 โรงเรียนมหาราช ๔ โชคนาสาม ปราสาท
131 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ โชคนาสาม ปราสาท
132 โรงเรียนบ้านถนนหัก (สุวรรณราษฎร์บำรุง) โชคนาสาม ปราสาท 044-590240
133 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม โชคนาสาม ปราสาท
134 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) ไพล ปราสาท
135 โรงเรียนบ้านสองสะโกม ไพล ปราสาท
136 โรงเรียนไพลศึกษาคาร ไพล ปราสาท
137 โรงเรียนบ้านศรีสวาย จีกแดก พนมดงรัก
138 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จีกแดก พนมดงรัก 044-552209
139 โรงเรียนบ้านละเอาะ จีกแดก พนมดงรัก
140 โรงเรียนบ้านตาลวก จีกแดก พนมดงรัก
141 โรงเรียนบ้านโคกกรม จีกแดก พนมดงรัก
142 โรงเรียนบ้านพนมดิน ตาเมียง พนมดงรัก
143 โรงเรียนบ้านหนองคันนา ตาเมียง พนมดงรัก -
144 โรงเรียนบ้านหนองจูบ ตาเมียง พนมดงรัก
145 โรงเรียนบ้านตาเมียง ตาเมียง พนมดงรัก 044508010
146 โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข บักได พนมดงรัก
147 โรงเรียนบ้านอุโลก บักได พนมดงรัก 0-7956-4958
148 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 บักได พนมดงรัก
149 โรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา บักได พนมดงรัก
150 โรงเรียนบ้านอำปึล บักได พนมดงรัก
151 โรงเรียนบ้านรุน บักได พนมดงรัก
152 โรงเรียนบ้านโคกกลาง โคกกลาง พนมดงรัก
153 โรงเรียนบ้านสระแก้ว โคกกลาง พนมดงรัก
154 โรงเรียนบ้านจีกแดก โคกกลาง พนมดงรัก
155 โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ โคกกลาง พนมดงรัก
156 โรงเรียนบ้านละมงค์ ณรงค์ ศรีณรงค์
157 โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ณรงค์ ศรีณรงค์
158 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ณรงค์ ศรีณรงค์ 044509185
159 โรงเรียนบ้านณรงค์ ณรงค์ ศรีณรงค์ 044509051
160 โรงเรียนบ้านมหาชัย ณรงค์ ศรีณรงค์ 044-590021
161 โรงเรียนบ้านโสน ณรงค์ ศรีณรงค์
162 โรงเรียนบ้านฉลีก ตรวจ ศรีณรงค์
163 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ตรวจ ศรีณรงค์ 044590484
164 โรงเรียนบ้านโนนทอง ตรวจ ศรีณรงค์
165 โรงเรียนบ้านเตาแดก ตรวจ ศรีณรงค์
166 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ ตรวจ ศรีณรงค์ 0899149835
167 โรงเรียนบ้านน้อย ตรวจ ศรีณรงค์
168 โรงเรียนบ้านตรวจ ตรวจ ศรีณรงค์
169 โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ ศรีสุข ศรีณรงค์
170 โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข ศรีสุข ศรีณรงค์
171 โรงเรียนบ้านกล้วย ศรีสุข ศรีณรงค์
172 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล ศรีสุข ศรีณรงค์
173 โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ ศรีสุข ศรีณรงค์ 044590024
174 โรงเรียนบ้านตราด หนองแวง ศรีณรงค์
175 โรงเรียนบ้านคูขาด หนองแวง ศรีณรงค์
176 โรงเรียนบ้านกุง หนองแวง ศรีณรงค์
177 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง ศรีณรงค์
178 โรงเรียนบ้านตะโนน แจนแวน ศรีณรงค์ 044148446
179 โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน แจนแวน ศรีณรงค์
180 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ แจนแวน ศรีณรงค์
181 โรงเรียนบ้านแดง แจนแวน ศรีณรงค์
182 โรงเรียนบ้านสำโรง แจนแวน ศรีณรงค์
183 โรงเรียนบ้านถนน กระเทียม สังขะ
184 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา กระเทียม สังขะ
185 โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ กระเทียม สังขะ 044590150
186 โรงเรียนบ้านโนนสบาย กระเทียม สังขะ
187 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 กระเทียม สังขะ 0-852068960
188 โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) กระเทียม สังขะ 04-4149238
189 โรงเรียนบ้านอาวอก ขอนแตก สังขะ
190 โรงเรียนบ้านตอกตรา ขอนแตก สังขะ 044-590305
191 โรงเรียนหนองโสนวิทยา ขอนแตก สังขะ
192 โรงเรียนบ้านขอนแตก ขอนแตก สังขะ 0868793573
193 โรงเรียนบ้านโตงน้อย ขอนแตก สังขะ
194 โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ ขอนแตก สังขะ
195 โรงเรียนบ้านศรีมงคล ดม สังขะ
196 โรงเรียนดมวิทยาคาร ดม สังขะ
197 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ดม สังขะ
198 โรงเรียนบ้านสนบ ดม สังขะ
199 โรงเรียนบ้านห้วยปูน ตาคง สังขะ
200 โรงเรียนบ้านตาคง ตาคง สังขะ
201 โรงเรียนบ้านกะปู ตาคง สังขะ
202 โรงเรียนจตุคามวิทยา ตาคง สังขะ
203 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ตาคง สังขะ
204 โรงเรียนบ้านเถกิง ตาคง สังขะ
205 โรงเรียนบ้านสนวน ตาคง สังขะ
206 โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม ตาตุม สังขะ
207 โรงเรียนบ้านคะนา ตาตุม สังขะ
208 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ตาตุม สังขะ
209 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ตาตุม สังขะ
210 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ ตาตุม สังขะ
211 โรงเรียนบ้านปวงตึก ตาตุม สังขะ
212 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด ตาตุม สังขะ
213 โรงเรียนบ้านลำหาด ทับทัน สังขะ
214 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ทับทัน สังขะ
215 โรงเรียนบ้านเสรียง ทับทัน สังขะ ร.ร. 044-590383, ผอ. 0903723235
216 โรงเรียนบ้านวังปลัด ทับทัน สังขะ
217 โรงเรียนบ้านทัพทัน ทับทัน สังขะ
218 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ ทับทัน สังขะ
219 โรงเรียนบ้านร่มเย็น ทับทัน สังขะ
220 โรงเรียนบ้านโคกไทร บ้านจารย์ สังขะ
221 โรงเรียนบ้านจารย์ บ้านจารย์ สังขะ
222 โรงเรียนบ้านโพธิ์ บ้านจารย์ สังขะ
223 โรงเรียนบ้านอังกอล บ้านจารย์ สังขะ
224 โรงเรียนบ้านโพนชาย บ้านชบ สังขะ
225 โรงเรียนบ้านชำสมิง บ้านชบ สังขะ
226 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี บ้านชบ สังขะ
227 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) บ้านชบ สังขะ
228 โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก พระแก้ว สังขะ
229 โรงเรียนบ้านกระสัง พระแก้ว สังขะ
230 โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด พระแก้ว สังขะ
231 โรงเรียนบ้านแสนกาง พระแก้ว สังขะ
232 โรงเรียนบ้านพระแก้ว พระแก้ว สังขะ
233 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา พระแก้ว สังขะ
234 โรงเรียนสหมิตรวิทยา สะกาด สังขะ
235 โรงเรียนบ้านตาโมม สะกาด สังขะ
236 โรงเรียนบ้านจังเอิล สะกาด สังขะ
237 โรงเรียนบ้านหลัก สะกาด สังขะ
238 โรงเรียนบ้านสะกาด สะกาด สังขะ
239 โรงเรียนสังขะ สังขะ สังขะ
240 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สังขะ สังขะ
241 โรงเรียนบ้านโดง สังขะ สังขะ
242 โรงเรียนบ้านศรีนวล สังขะ สังขะ
243 โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ สังขะ สังขะ
244 โรงเรียนบ้านสังขะ สังขะ สังขะ
245 โรงเรียนบ้านลันแต้ เทพรักษา สังขะ
246 โรงเรียนบ้านชำเบง เทพรักษา สังขะ
247 โรงเรียนบ้านศาลา เทพรักษา สังขะ
248 โรงเรียนบ้านตาพราม เทพรักษา สังขะ
249 โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม เทพรักษา สังขะ 044 - 590166 , 0810686552
250 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 เทพรักษา สังขะ